— Fins da Asociación —

  • Recuperar arquivos, imaxes e demais documentación da historia mariñeira.
  • Desernvolver e fomentar actividades culturais variadas.
  • Promocionar valores literarios, históricos, culturais, educativos e tradicionais, fundamentalmente respecto da cultura mariñeira.