VOLANTEIRO

— AMADRIÑAMENTO/APADRIÑAMENTO DE PEZAS —

2.000 €

Quilla

Sobrequilla

Caderna mestra
Roda de proa
Codaste
Velas (2)
Mastro (2)
Regala
Chumaceiras
Temón
Pousamastro
Verga (2)

1.000 €

Cadernas (26)
Cana temón
Castelo de proa
Castelo de popa
Forrado casco estribor
Forrado casco babor
Equipos salvamento
Equipos comunicación
Durmientes estribor
Durmientes babor

500 €

Rezons (2)
Remos (13)
Bancos (7)
Carro
Arboladura
Cornamusas
Enxaretado

120 €

Chicadoura
Toletes (13)
Pastecas (5)
Calzos para varada (12)
Defensas (4)
Cabos
Baldes (2)
Cadoura (2)
Panas (12 )
Cornamusas (4 )
Forquetas (2)
Tiradores (2)
Cabillas (4 )